Browse Tag

açılış süresi

Bilgisayarlar Artık Anında Açılacak

Günümüzde akıllı kartlarda kullanılan ferroelektrik bellek teknolojisinin silikon tabanlı yarıiletken devrelere uygulanmasını sağlayacak bir yöntem geliştirildi. Böylece bilgisayarlarda işletim sisteminin yüklenmesi için bekleme sıkıntısı ortadan kalkabilir.

Araştırmacılar, yarıiletkenlerin temel malzemesi olan silikon atomlarının yerleşimi ile, akıllı kartlarda kullanılan bellek malzemesinin ferroelektrik olmayan bir çeşidi olan “strontium titanate” atomlarının yerleşimini nanoölçekte eşleştirmeyi başardılar. Böylece “strontium titanate”in ferroelektrik özellikler göstermesi sağlandı.

Ferroelektrik malzemeler, akıllı kartlarda olduğu gibi, veri okuma ve yazmanın çok hızlı olabildiği, düşük güçlü ve yüksek verimli elektronik bellek yapımında kullanılıyor.

Ferroelektrik özelliklere sahip birçok hibrid transistör düşüncesi mevcuttu. Ancak ferroelektrik özelliğin doğrudan silikon üzerinde gerçekleştirilmesi, bu tip transistörlerin ticari olarak geliştirilmesi için önemli bir adım sayılıyor.

Yeni teknolojinin bilgisayarlardaki elektronik devrelerde kullanılması ile işletim sistemlerinin yüklenmesi için geçecek zamanın neredeyse sıfıra inmesi ve bilgisayarlara “anında açılma” özelliği kazandırılması mümkün olabilecek.

ABD Ulusal Bilim Vakfı desteğindeki Cornell, Penn ve Northwestern üniversitelerindeki malzeme araştırma, bilim ve mühendislik merkezleri tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları Science dergisinde yayınlandı.

Kaynak: Teknoport