Browse Tag

Bilgi Teknolojileri

Bilgi Teknolojileri Pazarının 2009’da % 8.4 Küçülmesi Bekleniyor

Bilgi Teknolojileri sektörünün büyüklüğünün yıl sonunda 2008’e göre yüzde 8.4 küçülerek 23.8 milyar dolardan 21.8 milyar dolara gerilemesi bekleniyor. 2010 yılında krizin etkilerinin azalmasıyla birlikte söktürün de yüzde 10 büyümeyle 24 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor.

2010 Yatırım Programı’na göre, 2008 yılı Kasım ayında uygulamaya başlanan mobil numara taşınabilirliği sonrasında Haziran sonu itibariyle 4 milyon civarında abone, numarasını taşıdı.

NUMARA TAŞIMA SONRASINDA MOBİL TELEFON ABONE SAYISI DÜŞTÜ

Mobil telefon abone sayısı 2008 yılı sonunda 65,8 milyona ulaştıktan sonra takip eden aylarda, özellikle numara taşınabilirliğinin ve diğer şebekelere doğru aramaları cazip kılan tarifelerin uygulamaya konulması sonucunda ikinci hatların bir kısmının iptal edilmesi neticesinde azalarak 2009 yılı Haziran ayında 63,6 milyona düştü. Geçtiğimiz dönemde oldukça hızlı büyüme gösteren genişbant abone sayısındaki artış sürmekle birlikte büyüme hızı yavaşladığı belirlendi. Haziran ayı itibarıyla toplam genişbant abone sayısı 6,2 milyon seviyesinde olduğu görüldü. Ancak, bu tarih itibarıyla yüzde 8,7 olan yoğunluk oranı, AB üyesi ülkeler ile kıyaslandığında düşük düzeyde kaldı.

2010’DA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZARININ YÜZDE 10 ARTMASI BEKLENİYOR

Bilgi Teknolojileri sektörü büyüklüğü, 2008 yılı sonu itibarıyla 23,8 milyar dolar seviyesine ulaşırken, pazarın, küresel krizin etkisiyle, 2009 yılında 21,8 milyar dolar seviyesine gerilemesi bekleniyor. Bunun yüzde 69’unu telekomünikasyon sektörü, yüzde 31’ini ise bilgi teknolojileri sektörünün oluşturacağı öngörülüyor. 2010 yılında ise telekomünikasyon hizmet pazarı ve bilgi teknolojileri pazarının 2009’a göre yüzde 10 oranında büyüyerek sırasıyla 16,5 milyar dolar ve 7,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 2010 yılında mobil telefon abone yoğunluğunun yüzde 90 ve genişbant abone yoğunluğunun ise yüzde 11 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

KARASAL YAYINLAR 2015’E KADAR SONLANDIRILACAK

Karasal vericiler üzerinden sayısal yayıncılığa geçiş amacıyla gerekli hukuki ve teknik altyapı tamamlanarak, analog karasal yayınların 2015 yılına kadar sonlandırılacağı öngörülüyor.