Browse Tag

bilgi

İnterneti Bilinçli Kullanabilmek

Türkiye’de her geçen gün fiyatların düşmesi ve yapılan kampanyalar sonucunda Internet, gittikçe daha fazla insanın ulaşabileceği seviyeye iniyor. Böylece, toplumun Internet kullanma oranı ve dolayısıyla da bilgisayar okur-yazarlığı gözle görülür bir artış sergiliyor.

Çağımızda artık neredeyse bilgiye ulaşmanın evrensel bir yolu haline gelen Internet, hızla gelişen web tabanlı kaynakların sayesinde her zaman verimli bir şekilde kullanılamayabiliyor.

Toplumun farklı kesimleri Internet’i farklı amaçları için kullanıyorlar. Sohbet, gezinti, bilgi erişimi ve oyun gibi birçok kullanım alanına sahip olan Internet, geniş yelpazesiyle her yaştan kesime hitap etmeyi başarıyor.
Çocuklar ve gençler daha çok oyun ve anlık mesajlaşma amacı ile Internet’e bağlanırken; yetişkinler ise Internet’i bilgi erişimi ve haber kaynaklarını taramak için kullanmak için tercih ediyorlar.

Birçok yerde çocukların ve gençlerin Internet kullanımlarının ebeveynler tarafından denetlenmesi gerektiği söyleniyor ancak  bu denetimin gerçekleştirilmesinde en büyük paya sahip olan anne ve babaların de bilgisayar okur-yazarlığının olması gerektiği çok az yerde vurgulanıyor. Oysa ebeveynler konu hakkında yeterli bilgi sahibi olmadan  çocuklarını kötü niyetli dolandırıcılar ve yanıltıcı reklamlar gibi zararlardan koruyamazlar. Özellikle çocuklar ve gençlerin kullandığı sohbet ortamları bu tür istenmeyen durumlara bir hayli müsaitken…

Internet kullanımında ortaya çıkacak istenmeyen durumları sadece çocuklar ve gençlerin kullanım alışkanlıklarına bağlamak yanlış olacaktır. Aynı zamanda bir bilgiye ulaşmaya çalışırken de hoş olmayan durumlar kendilerini gösterebilirler.

Aranılan bilgiyi isabetli bir şekilde elde edebilmek; her geçen gün yeni web sayfalarının, web dünyasında kendini göstermesi neticesinde giderek güçleşiyor. Artık yapılan aramaların getirdiği sonuçlar yüzlerce hatta binlerce sayfanın içinden seçiliyor ve maalesef her zaman istenen neticeye ulaşılamıyor. Sonuçlar kimi zaman çok yüzeysel kalıyor kimi zamansa sadece ziyaretçi çekebilmek için karalanmış iki cümleden oluşan reklam tarzındaki sitelerden ibaret oluyor. Bunun sonucunda kullanıcıların istedikleri bilgilere erişebilmeleri giderek artan ve ne yazık ki çoğu zaman gereksiz olan bilgi kalabalığında zorlaşıyor.

Bütün bunların yanında işin bir de sahtekarlık yanı var. Böyle fazla sayıda kullanıcının buluştuğu bir havuzu haksız kazanç kapısı olarak görenler kullanıcıların kişisel bilgilerini çalmak ve onları dolandırabilmek için adeta fırsat kolluyorlar.

Yukarıda söz edilenlerin ışığında Internet kullanmaktan ziyade Internet’i doğru kullanabilmenin önemi ortaya çıkıyor. Anlatılan olumsuz çevresel şartlar Internet’i doğru kullanabilmeyi adeta maharet isteyen bir uzmanlık alanına dönüştürüyor.

Web ortamından en verimli şekilde yararlanabilmek için öncelikle ebeveynlerin çocuklarının kullandığı teknolojiyle tanışmaları gerekiyor ardından bir firewall ve Internet güvenlik yazılımları kullanılarak zararlı sitelere erişim engellenebilir. Bir de ailelere yönelik içerik filtreleme yazılımları kullanılarak çocuklar ve gençler uygun olmayan sitelerden uzak tutulabilir.

Bilgi kalabalığında doğru sonuca ulaşmak ise şimdilik çok kolay olmasa da alanında başarılı arama motorları ilgili konuda en çok ziyaret edilen siteleri gösterebiliyor ve hiç değilse bu tür yüksek oy alan ya da sorgulamada en üst sıralarda yer alan sitelerin tercih edilmesi şu an için en uygulanabilir çözüm görünüyor.