Browse Tag

e-imza

2023 İçin 105 Hedef

Türkiye’nin 2023 Bilişim Hedefleri Raporu, Ulaştırma Şura’sında masaya yatırılacak. 105 maddeden oluşan raporda; milli arama motoru, ücretsiz e-imza, uydu üretim merkezi, siber savaşlara hazırlık, çevreci BT, uzaktan eğitim, uzaktan sağlık, posta tekelinin kaldırılması ve genişbant internet erişiminin tüm Türkiye’de yaygınlaştırılması gibi başlıklar yer alıyor.
Ulaştırma Bakanlığı 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da 10.Ulaştırma Şurası’nı gerçekleştirecek. Ulaştırma Şurası öncesi gerçekleştirilen İletişim Altyapı Çalıştayı sonucunda hazırlanan raporda “Türkiye’nin 2023 Bilişim Hedefleri”ne ilişkin 105 ana hedef belirlendi. 10. Ulaştırma Şurası’nda masaya yatırılacak olan İletişim Altyapı Çalıştayı Raporu’nda Türkiye’nin yerli arama motorunu hayata geçirmesi öngörülüyor. Bilgi ve İletişim altyapısı ürünlerinde de Türkiye’nin en az birer ürün ya da çözümde dünyada bir numara olması sağlanacak.
Türkiye için bugün ve gelecekte önemli bir stratejik unsur olarak görülen uydu konusunda Türkiye kendi uydu üretim merkezini kuracak. Ayrıca kendi insan kaynaklarıyla ürettiği haberleşme ve gözlem uydularını da bölge ülkelerine pazarlayacak.  Raporda yer alan hedefler arasında; sayısal uçurumu tamamen yok edecek politika ve düzenlemelerin yapılması da öngörülüyor. Toplumun tüm kesimlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine sahip olmasının ötesinde emekli, ev hanımı, öğrenci, işsiz ve kırsal kesim gençliğinin bu teknolojileri kullanmasını sağlayacak sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Raporda belirlenen diğer hedeflerde; vatandaş  – devlet ilişkilerinde vatandaşı birincil olarak tanımlayacak şekilde, her vatandaşa bir e-posta adresinin verildiği milli bir e-posta platformunun oluşturulması, uygulamaya ilköğretime başlayan her öğrenciye bir elektronik posta adresinin verilmesiyle başlanması ve yaygınlaştırılması sağlanacak. E-imzanın da herkese ücretsiz olarak dağıtılması konusu öngörülürken 18 yaşını dolduran tüm vatandaşlara e-imzanın otomatik olarak verilmesi sağlanacak. Çalıştay raporunda ortaya konulan bir başka hedefte ise; muhtarlıklar dahil olmak üzere kamu hizmeti sunan tüm kuruluşlar ile ticari faaliyette bulunan bütün kişi ve kuruluşların bir web sayfasına sahip olmaları zorunluluğu getirilecek. Ayrıca vatandaşlara yönelik e-Devlet Kapısı’nda her vatandaşın kendine özel bir web sayfası olacak. Vatandaşın kamu kurumlarında yer alan kişisel bilgileri de bu sayfada yer alacak.
Son yıllarda dünyada önemi artan çevreci BT (Green IT) konusunda da hedefler koyan çalıştay raporunda; küresel ısınmanın engellenmesi ve çevrenin korunması amacına yönelik olarak dünyada oluşan eğilimlere göre çalışmalar yapılacak. Bu paralelde çevreci BT olarak adlandırılan ve daha az enerji tüketimi yapan, güneş enerjisi ve alternatif  enerji kaynaklarından beslenebilen, daha az çevre kirliliğine sebep olan teknolojilerin geliştirilmesi sağlanacak ve bu amaçla üniversitelerde gençlerin uzmanlaşacağı yeni mühendislik daları oluşturulacak.
Günümüzde sıkça karşılaşılan siber ataklar ve bunlara bağlı kritik altyapıların korunması konusunda siber savaşlara hazırlıklı olunması konusuna değinen raporda enerji, ulaştırma, haberleşme, su, güvenlik gibi alanlara ait kritik bilgi ve iletişim altyapılarının korunmasıyla ilgili çalışmaların yoğunlaştırılması öngörülüyor. Kritik bilgi ve iletişim altyapılarının korunmasıyla ilgili kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilaveten gerekirse tamamen bu konuya odaklanmış ayrı bir organizasyon görevlendirilebilecek. Afet, felaket, savaş ve saldırı gibi durumlarda kullanılmak üzere alternatif şebekeler kurulacak. Bu tür durumlarda bilgi ve iletişim altyapısının en kısa sürede tekrar ayağa kaldırılması için gerekli iş planları hazırlanacak.
Belirlenen Stratejik Hedefler:
Türkiye’nin İletişim altyapısının tüm ülke genelinde genişbant internetle sağlanması
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde dünya çapında ürünler üretebilen, geliştiren ve ihraç eden bir ülke haline gelmesi
Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması
2023 yılına kadar ülke genelinde internet hızının 100 kata kadar artırılması
Türkiye’nin kendi tesislerinde uydu üretebilir hale gelmesi
Sayısal uçurumun ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi
E-İmzanın herkes tarafından kullanılabilir olması
Siber savaşlara karşı ülkenin hazır olması ve kritik tesis ve bilgi merkezleri için üst düzey korunma sağlanması
Çevreci teknolojilerin geliştirilmesi ve bu alanda eğitimin artırılması
IPTV, mobil TV ve sayısal yayıncılık için gerekli altyapıların sağlanması
Uzaktan eğitim, uzaktan sağlık hizmeti güvenlik ve e-ticaret uygulamalarının geliştirilmesi
Posta alanında köklü değişiklikler gerçekleştirilmesi
BTHABER

Türkiye’nin 2023 Bilişim Hedefleri Raporu, Ulaştırma Şura’sında masaya yatırılacak. 105 maddeden oluşan raporda; milli arama motoru, ücretsiz e-imza, uydu üretim merkezi, siber savaşlara hazırlık, çevreci BT, uzaktan eğitim, uzaktan sağlık, posta tekelinin kaldırılması ve genişbant internet erişiminin tüm Türkiye’de yaygınlaştırılması gibi başlıklar yer alıyor.

Ulaştırma Bakanlığı 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da 10.Ulaştırma Şurası’nı gerçekleştirecek. Ulaştırma Şurası öncesi gerçekleştirilen İletişim Altyapı Çalıştayı sonucunda hazırlanan raporda “Türkiye’nin 2023 Bilişim Hedefleri”ne ilişkin 105 ana hedef belirlendi.

10. Ulaştırma Şurası’nda masaya yatırılacak olan İletişim Altyapı Çalıştayı Raporu’nda Türkiye’nin yerli arama motorunu hayata geçirmesi öngörülüyor. Bilgi ve İletişim altyapısı ürünlerinde de Türkiye’nin en az birer ürün ya da çözümde dünyada bir numara olması sağlanacak.

Türkiye için bugün ve gelecekte önemli bir stratejik unsur olarak görülen uydu konusunda Türkiye kendi uydu üretim merkezini kuracak. Ayrıca kendi insan kaynaklarıyla ürettiği haberleşme ve gözlem uydularını da bölge ülkelerine pazarlayacak.

Raporda yer alan hedefler arasında; sayısal uçurumu tamamen yok edecek politika ve düzenlemelerin yapılması da öngörülüyor. Toplumun tüm kesimlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine sahip olmasının ötesinde emekli, ev hanımı, öğrenci, işsiz ve kırsal kesim gençliğinin bu teknolojileri kullanmasını sağlayacak sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Raporda belirlenen diğer hedeflerde; vatandaş  – devlet ilişkilerinde vatandaşı birincil olarak tanımlayacak şekilde, her vatandaşa bir e-posta adresinin verildiği milli bir e-posta platformunun oluşturulması, uygulamaya ilköğretime başlayan her öğrenciye bir elektronik posta adresinin verilmesiyle başlanması ve yaygınlaştırılması sağlanacak. E-imzanın da herkese ücretsiz olarak dağıtılması konusu öngörülürken 18 yaşını dolduran tüm vatandaşlara e-imzanın otomatik olarak verilmesi sağlanacak.

Çalıştay raporunda ortaya konulan bir başka hedefte ise; muhtarlıklar dahil olmak üzere kamu hizmeti sunan tüm kuruluşlar ile ticari faaliyette bulunan bütün kişi ve kuruluşların bir web sayfasına sahip olmaları zorunluluğu getirilecek. Ayrıca vatandaşlara yönelik e-Devlet Kapısı’nda her vatandaşın kendine özel bir web sayfası olacak. Vatandaşın kamu kurumlarında yer alan kişisel bilgileri de bu sayfada yer alacak.

Son yıllarda dünyada önemi artan çevreci BT (Green IT) konusunda da hedefler koyan çalıştay raporunda; küresel ısınmanın engellenmesi ve çevrenin korunması amacına yönelik olarak dünyada oluşan eğilimlere göre çalışmalar yapılacak. Bu paralelde çevreci BT olarak adlandırılan ve daha az enerji tüketimi yapan, güneş enerjisi ve alternatif  enerji kaynaklarından beslenebilen, daha az çevre kirliliğine sebep olan teknolojilerin geliştirilmesi sağlanacak ve bu amaçla üniversitelerde gençlerin uzmanlaşacağı yeni mühendislik daları oluşturulacak.

Günümüzde sıkça karşılaşılan siber ataklar ve bunlara bağlı kritik altyapıların korunması konusunda siber savaşlara hazırlıklı olunması konusuna değinen raporda enerji, ulaştırma, haberleşme, su, güvenlik gibi alanlara ait kritik bilgi ve iletişim altyapılarının korunmasıyla ilgili çalışmaların yoğunlaştırılması öngörülüyor. Kritik bilgi ve iletişim altyapılarının korunmasıyla ilgili kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilaveten gerekirse tamamen bu konuya odaklanmış ayrı bir organizasyon görevlendirilebilecek. Afet, felaket, savaş ve saldırı gibi durumlarda kullanılmak üzere alternatif şebekeler kurulacak. Bu tür durumlarda bilgi ve iletişim altyapısının en kısa sürede tekrar ayağa kaldırılması için gerekli iş planları hazırlanacak.

2023
Belirlenen Stratejik Hedefler:

 • Türkiye’nin İletişim altyapısının tüm ülke genelinde genişbant internetle sağlanması
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerinde dünya çapında ürünler üretebilen, geliştiren ve ihraç eden bir ülke haline gelmesi
 • Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması
 • 2023 yılına kadar ülke genelinde internet hızının 100 kata kadar artırılması
 • Türkiye’nin kendi tesislerinde uydu üretebilir hale gelmesi
 • Sayısal uçurumun ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi
 • E-İmzanın herkes tarafından kullanılabilir olması
 • Siber savaşlara karşı ülkenin hazır olması ve kritik tesis ve bilgi merkezleri için üst düzey korunma sağlanması
 • Çevreci teknolojilerin geliştirilmesi ve bu alanda eğitimin artırılması
 • IPTV, mobil TV ve sayısal yayıncılık için gerekli altyapıların sağlanması
 • Uzaktan eğitim, uzaktan sağlık hizmeti güvenlik ve e-ticaret uygulamalarının geliştirilmesi
 • Posta alanında köklü değişiklikler gerçekleştirilmesi

Kaynak: BTHABER

e-Dönüşüm Sırası Kamu Personelinde

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı (BDPB) tarafından yayınlanan 2009 -2013 stratejik planı çerçevesinde Kamu Personeli Bilgi Sistemi Projesi PER-NET ve KADRO-NET projelerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Planda yer alan amaç, hedef ve stratejiler doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarının personel bilgileri elektronik ortamda saklanırken, atamalar, yetkilendirmeler ve görevlendirmeler elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Bu sayede kamu yönetiminde torpil ve yanlış, yetkin olmayan görevlendirmelerin önüne geçilecek. Aynı zamanda elektronik ortamda personelin eğitim, bilgilendirme ve performansları tek bir sistem üzerinden değerlendirilebilecek.

BDPB tarafından altyapı ve donanım çalışmalarının sonuna gelindiği PER-NET projesinde bundan sonraki süreçte yazılım çalışmalarının sonuçlandırılması ve veri girişlerinin yapılması hedefleniyor. Kamu kesimi istihdam bilgilerinin MERNİS-KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi) ve kamu kurum ve kuruluşlarınca oluşturulan kayıt sistemi ile irtibatlı olarak çalışması planlanan PER-NET ve KADRO-NET kısa sürede hayata geçirilmiş olacak. PER-NET ve KADRO-NET projeleri kapsamında değerlendirilen personele ilişkin kadro, sicil, disiplin, eğitim ve benzeri bilgilerin günlük kayıt altına alınması, merkezi olarak standart güncelleştirilmiş toplu verilerin oluşturulması sağlanarak konuya ilişkin politikaların tespit edilmesi ve uygulanması hedefleniyor.

PER-NET ve KADRO-NET projeleri büyük değişimler vaat ediyorlar

BDPB tarafından hazırlanan 2009-2013 Stratejik Planı’nda hedeflenen çalışmalara ilişkin diğer başlıklar ise şöyle:

Çevrimiçi bilgiler güncel olarak tutulacak

PER-NET ve KADRO-NET altyapısı ile kamu çalışanlarına ait bilgilerin çevrimiçi sistemle güncel olarak tutulması planlanıyor. Kamu kurumlarından personel bilgilerinin toplanması ve bu bilgilerin düzenli olarak üreticisi tarafından güncel tutulması sağlanarak, kamu kurumlarınca personel yönetiminde kullanabilecekleri bir doğrulama ve kontrol mekanizması oluşturulması hedefleniyor.

e-imza hayata geçirilecek

Kurum bünyesinde e-imza uygulamasının hayata geçirilmesi teknolojik dönüşüm sürecinde önemli bir ivme teşkil edecek. e-imza destekli elektronik belge yönetim sisteminin (EBYS) faaliyete geçirilmesiyle, e-imza uygulamasını gerçekleştirmek için gerekli altyapının oluşturulması da sağlanacağından yürütülen hizmetlerde sürat ve etkinlik artırılması öngörülüyor. PER-NET iş süreçlerinin e-Devlet Kapısı standartları doğrultusunda bir çalışma platformu olması gerektiği ifade edilirken, TÜBİTAK’tan alınacak sertifikalarla e-imza bütünleşik hale getirilerek altyapı oluşturulacak.

Kamu personelinin e-personel (e-vatandaş) olabilmesi ve PER-NET projesinin e-Devlet Kapısı ile bütünleşik çalışabilmesi için, PER-NET iş süreçleri e-Devlet Kapısı standartları doğrultusunda yeniden ele alınacak. Birleşik servislerle esaslı bir çalışma platformu oluşturulması öngörülürken, ilgili proje TÜBİTAK’tan alınacak sertifikalarla e-imza ile bütünleşik hale getirilerek sağlıklı ve güvenli bir altyapının oluşturulması sağlanacak

EBYS yeniden ele alınacak

Devlet Personel Başkanlığının “Evrak Bilgi Sistemi” üzerinde de değişiklik öngörülen planda, halihazırda kullanılmakta olan yazılı dokümanların elektronik ortama aktarılması hedefleniyor. Projede ağ ortamında çalışan yeni bir yazılım üretilmesi ve hizmetin devamının sağlanması amaçlanıyor.

e-Devlet Kapısı’na bütünleştirme sağlanacak

PER-NET ve KADRO-Net projelerinin uygulamaya geçmesi ve kamu kurum ve kuruluşlarının bu altyapıyı kullanmasının ardından, projenin e-devlet kapısı ile bütünleştirilmesinin sağlanması, e-Devlet Kapısı’na servis veren uygulamalardan biri olması planlanıyor.

Kaynak: BThaber