Browse Tag

internetten alışveriş

AB İçinde İnternet Alışverişinin Seyrine İlişkin Bir Rapor Yayınlandı

5 Mart günü yayımlanan ve Avrupa Komisyonu Tüketiciden Sorumlu Üyesi Meglena Kuneva tarafından sunulan rapor, Avrupa Birliği’nde tüketicilerin internet üzerinden alışveriş yapma eğilimlerini analiz ediyor. Buna göre, internet alışverişinin yaygınlığı konusunda ülkeden ülkeye farklılıklar olduğunu tespit eden raporda, sınır ötesi alım satımlarda karşılaşılan birtakım engellerden ötürü, tüketicilerin internet alışverişlerini ağırlıklı olarak kendi ülkeleri dâhilinde gerçekleştirdiği ifade ediliyor.

Rapora göre; AB içersinde 2006-2008 döneminde internet aracılığıyla en az bir ürün satın alan tüketicilerin oranı %27’den %33’e yükselirken; İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde internet kullanıcılarının yarısından fazlasının geçen sene çevrimiçi alışveriş yaptığı, Danimarka, İsveç, Norveç ve Finlandiya gibi kuzey ülkelerinde ise 2008 yılı içinde internet üzerinden ürün ve hizmet satın alan kullanıcıların oranının %91 olduğu kaydedildi. Bununla birlikte, ülke içi piyasalarda gözlenen büyüme eğiliminin aksine sınır ötesi çevrimiçi satın alımların 2008 yılında %7 ile sınırlı kaldığı belirtildi. Meglena Kuneva’nın sunduğu rapor, dil konusunda yaşanan zorluklar, lojistik engeller ile çeşitli yasal düzenlemelerin e-ticaretin sınır ötesi alımlar hususunda yaygınlaşmasını sekteye uğrattığını not düşüyor. 

Tüketicilerin internet üzerinden yapılan alışverişlerde perakende satışlara oranla ortalama memnuniyet seviyesinin daha yüksek olduğunu gösteren raporun bulgularına göre, özellikle tüketicilere sunulan seçeneklerin fazlalığı ile fiyat ve satıcılar arasında karşılaştırma yapılabilmesi tüketici memnuniyetini artıran etkenler olarak sıralanıyor. Komisyon, elektronik ticarete ilişkin engellerin ele alındığı raporun son halinin 2009 sonbaharında hazır olacağını açıkladı.

Kaynak: İKV Haftalık e-Bülten 2 – 8 Mart 2009