Browse Tag

KADRO-NET

e-Dönüşüm Sırası Kamu Personelinde

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı (BDPB) tarafından yayınlanan 2009 -2013 stratejik planı çerçevesinde Kamu Personeli Bilgi Sistemi Projesi PER-NET ve KADRO-NET projelerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Planda yer alan amaç, hedef ve stratejiler doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarının personel bilgileri elektronik ortamda saklanırken, atamalar, yetkilendirmeler ve görevlendirmeler elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Bu sayede kamu yönetiminde torpil ve yanlış, yetkin olmayan görevlendirmelerin önüne geçilecek. Aynı zamanda elektronik ortamda personelin eğitim, bilgilendirme ve performansları tek bir sistem üzerinden değerlendirilebilecek.

BDPB tarafından altyapı ve donanım çalışmalarının sonuna gelindiği PER-NET projesinde bundan sonraki süreçte yazılım çalışmalarının sonuçlandırılması ve veri girişlerinin yapılması hedefleniyor. Kamu kesimi istihdam bilgilerinin MERNİS-KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi) ve kamu kurum ve kuruluşlarınca oluşturulan kayıt sistemi ile irtibatlı olarak çalışması planlanan PER-NET ve KADRO-NET kısa sürede hayata geçirilmiş olacak. PER-NET ve KADRO-NET projeleri kapsamında değerlendirilen personele ilişkin kadro, sicil, disiplin, eğitim ve benzeri bilgilerin günlük kayıt altına alınması, merkezi olarak standart güncelleştirilmiş toplu verilerin oluşturulması sağlanarak konuya ilişkin politikaların tespit edilmesi ve uygulanması hedefleniyor.

PER-NET ve KADRO-NET projeleri büyük değişimler vaat ediyorlar

BDPB tarafından hazırlanan 2009-2013 Stratejik Planı’nda hedeflenen çalışmalara ilişkin diğer başlıklar ise şöyle:

Çevrimiçi bilgiler güncel olarak tutulacak

PER-NET ve KADRO-NET altyapısı ile kamu çalışanlarına ait bilgilerin çevrimiçi sistemle güncel olarak tutulması planlanıyor. Kamu kurumlarından personel bilgilerinin toplanması ve bu bilgilerin düzenli olarak üreticisi tarafından güncel tutulması sağlanarak, kamu kurumlarınca personel yönetiminde kullanabilecekleri bir doğrulama ve kontrol mekanizması oluşturulması hedefleniyor.

e-imza hayata geçirilecek

Kurum bünyesinde e-imza uygulamasının hayata geçirilmesi teknolojik dönüşüm sürecinde önemli bir ivme teşkil edecek. e-imza destekli elektronik belge yönetim sisteminin (EBYS) faaliyete geçirilmesiyle, e-imza uygulamasını gerçekleştirmek için gerekli altyapının oluşturulması da sağlanacağından yürütülen hizmetlerde sürat ve etkinlik artırılması öngörülüyor. PER-NET iş süreçlerinin e-Devlet Kapısı standartları doğrultusunda bir çalışma platformu olması gerektiği ifade edilirken, TÜBİTAK’tan alınacak sertifikalarla e-imza bütünleşik hale getirilerek altyapı oluşturulacak.

Kamu personelinin e-personel (e-vatandaş) olabilmesi ve PER-NET projesinin e-Devlet Kapısı ile bütünleşik çalışabilmesi için, PER-NET iş süreçleri e-Devlet Kapısı standartları doğrultusunda yeniden ele alınacak. Birleşik servislerle esaslı bir çalışma platformu oluşturulması öngörülürken, ilgili proje TÜBİTAK’tan alınacak sertifikalarla e-imza ile bütünleşik hale getirilerek sağlıklı ve güvenli bir altyapının oluşturulması sağlanacak

EBYS yeniden ele alınacak

Devlet Personel Başkanlığının “Evrak Bilgi Sistemi” üzerinde de değişiklik öngörülen planda, halihazırda kullanılmakta olan yazılı dokümanların elektronik ortama aktarılması hedefleniyor. Projede ağ ortamında çalışan yeni bir yazılım üretilmesi ve hizmetin devamının sağlanması amaçlanıyor.

e-Devlet Kapısı’na bütünleştirme sağlanacak

PER-NET ve KADRO-Net projelerinin uygulamaya geçmesi ve kamu kurum ve kuruluşlarının bu altyapıyı kullanmasının ardından, projenin e-devlet kapısı ile bütünleştirilmesinin sağlanması, e-Devlet Kapısı’na servis veren uygulamalardan biri olması planlanıyor.

Kaynak: BThaber