Browse Tag

sağlık bakanlığı

Sağlıkta Adım Adım 2014 Vizyonu

Sağlık Bakanlığı, 2014 yılına kadar yapacağı bilişim altyapı yatırımlarını belirledi. Beş stratejik hedef doğrultusunda gerçekleşecek olan çalışmalar kapsamında; Sağlık-Net, sağlık bilişim standartları, bilgi güvenliği ve kişisel mahremiyetin korunması, karar destek, uzaktan sağlık alanlarındaki projeler 2014 yılına kadar hayata geçirilecek.

e-Devlet Yuvarlak Masa Toplantıları’nın yedincisi “Türkiye’de 2009 Yılı e-Sağlık Hedefleri ve Çözüm Önerileri” başlığında Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hastane yöneticileri ve sektör temsilcilerinin üst düzey katılımı ile gerçekleştirildi. 

Sağlık Bakanlığı’nın desteği ile gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye’nin 2009 yılı e-Sağlık hedefleri ve çözüm önerileri masaya yatırıldı

Sağlık Bakanlığı’nın son altı yılda giriştiği yoğun dönüşüm nedeniyle bilişime birinci sırada önem verilmesi zorunluluğunun doğduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı’ndan bir yetkili, sağlığın “Önce insan” demek zorunda olunan bir alan olduğunu ve ertelenemeyen hizmet anlayışının olması gerektiğini söyledi. 

Her gün bir milyonun üzerinde vatandaşa sağlık hizmeti vermek zorunda olduklarını kaydeden yetkili, bu yüzden e-sağlık adı altında toplanabilecek konular altında gerçekleştirilen çalışmaların ne bir mucize ne büyük bir başarı ne de ilginç bir alanda ilerleme değil, bunun bir mecburiyet olduğunu ifade etti. 

Yetkili, “Bu yüzden hem sağlıkta dönüşüm kapsamında hem de geleceğe yönelik hazırladığımız dört-beş yıllık stratejik planlanmızda bilişim en ön sırada yer alıyor” dedi.

Sağlık Bakanlığı yetkilisi, sağlık alanında çözüm sunan şirketlerin yöneticilerinin önerilerinin ardından, tek tek şirketlerle muhatap olmanın verimli olmadığını bu şirketlerin oluşturacağı bir dernek ile görüşmenin daha yararlı olacağını dile getirdi. 

Kamuda yeni yönetim kapsamında kamu kurumlarının bundan böyle stratejik planlarını ve performansa dayalı bir bütçeleme sistemine geçmeleri konusunda zorunluluğun olduğunu hatırlatan Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı adına bir yetkili, Sağlık Bakanlığı’nın önümüzdeki beş yıla yön verecek olan e-Sağlık Stratejisi taslak planının başlıklarını paylaştı. 

İlk olarak e-Devlet Yuvarlak Masa Toplantısı’nda paylaşılan taslak e-Sağlık stratejisinin yüzde 90’ının tamamlandığını ve genel hatlarıyla değişmeyecek olsa da taslak bir çalışma olduğunu ifade eden yetkili 2014 stratejisinin amacının karar hizmet sunumu sürecinde etkili bilgiye erişim sağlayacak Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi’ni e-Sağık’ı kurmak, işletmek ve geliştirmek olduğunu kaydetti. 

Sağlık verilerinin tek bir ana çatıda toplanması ve yönetilmesi için, Sağlık-Net’i 2012 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini belirten yetkili, “2014 yılı sonuna kadar sağlık sunucularının ve sağlık hizmeti kullananların e-sağlık uygulamalarına erişiminin artırılması ve yaygınlaştırılması için, sağlık bilişim standartlarını yürütmeyi, geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi. 

2011 yılı sonuna kadar bilgi güvenliği ve kişisel mahremiyetin korunmasına yönelik esasların belirlenmesini ve uygulanmasını da öngördüklerini söyleyen yetkili, sağlık planlayıcı ve karar vericileri için de karar destek sistemi kapsamında veri ambarını kurmak ve veri madenciliği uygulamalarını başlatmayı hedeflediklerini açıkladı. 

Uzaktan sağlık hizmeti sunumları konusunun da taslak stratejik planda yer aldığını belirten yetkili, Tele-Tıp, Tele-Sağlık ve e-Eğitim uygulamalarını da 2011 yılına kadar yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Sağlık Bakanlığının Stratejik Öncelikleri

  • Sağlık Net Entegrasyonu
  • Afet Kurtarma Merkezi
  • Sağlık Net Operasyon Merkezi
  • e-Sağlık İnsan Kaynakları Uzmanlığı
  • Veri Güvenliği ve Veri Madenciliği
  • Sağlık Bilişim Standartlar
  • İlaç Takip Sistemi

 

Kaynak: BTHABER