Browse Tag

TÜİK

TÜİK, BT Kullanım Raporunu Yayınladı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından düzenlenen (TÜİK) “Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması 2008” sonuçları açıklandı.

Türkiye’de 2008 yılı Ocak ayında, girişimlerde bilgisayar kullanımı yüzde 90,6’ya, internete erişime sahiplik oranı ise yüzde 89,2’ye yükseldi.

Açıklamada, TÜİK tarafından Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) metodolojisine uygun olarak “Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırmasının” ilk defa 2005 yılında gerçekleştirildiği ve sonuçlarının 7 Haziran 2006 tarihinde yayımlandığı hatırlatıldı. 

2008 yılı araştırma sonuçlarının verildiği bu bültende 2007 yılında gerçekleştirilen fakat teknik aksaklıklar nedeniyle yayımlanmayan “2007 yılı Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırmasının” sonuçlarının da sunulduğu ifade edilen açıklamada, 2007 ve 2008 yılı araştırmaları Eurostat tarafından yenilenen metodolojiye uygun olarak yeniden düzenlendiği ve seçilmiş sektörlerdeki 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlere uygulandığıbelirtildi. 

Araştırmalarda, girişimlerden alınan cevaplar çerçevesinde bilişim teknolojileri ile ilgili üretilen göstergelerden bir kısmının cari yılın Ocak ayı, bir kısmı da bir önceki yılın bilgisini verdiği kaydedilen açıklamada, girişimlerde bilgisayar kullanımı ve İnternet erişimi artarken web sayfası sahipliğinde önemli bir değişim olmadığı bildirildi.

Araştırma sonuçlarına göre, girişimlerde bilgisayar kullanım ve internet erişimine sahiplik oranları 2007 yılı Ocak ayında yüzde 88,7 ve yüzde 85,4 iken, bu oranlar 2008 yılı Ocak ayında sırasıyla yüzde 90,6 ve yüzde 89,2;ye yükseldi. 

İnternet erişimine sahip girişimlerin web sayfasına sahiplik oranları 2007 yılı Ocak ayında yüzde 63,1, 2008 yılı Ocak ayında ise yüzde 62,4 olarak gerçekleşti. 

2007 yılı Ocak ayında internet erişimi olan girişimlerde en çok kullanılan internet bağlantı tipi yüzde 94,2 ile DSL (ADSL, vb.) oldu. Bu oran 2008 yılı Ocak ayında yüzde 95,3 olarak belirlendi. 

İNTERNETİ KULLANIM ARACI 

Türkiye’de geçen yıl Ocak ayında, internet erişimine sahip girişimlerin yüzde 77,5’i interneti “bankacılık ve finansal hizmetler” için, yüzde 75,9’u “piyasayı takip etmek” ve yüzde 32,6’sı “eğitim ve öğretim” için kullandı. 2008 yılı Ocak ayında bu oranlar sırasıyla yüzde 77,6, yüzde 77 ve yüzde 33,4 oldu. 

Bir önceki yıla ilişkin göstergeler incelendiğinde, 2007 yılı araştırma sonuçlarına göre 2006 yılında web sayfasına sahip olan girişimlerin, bu sayfalar üzerinden sundukları hizmetler sırasıyla yüzde 61,3 ile “girişimin ürünlerini pazarlamak”, yüzde 57,7 ile “ürün kataloglarına ve fiyat listelerine erişimi sağlamak” ve yüzde 39,6 ile “satış sonrası destek hizmetleri sağlanması” olarak belirlendi. 

2008 yılı araştırma sonuçlarına göre ise 2007 yılında web sayfasına sahip olan girişimlerin bu sayfalar üzerinden sundukları hizmetler sırasıyla, yüzde 78,4 ile “ürün kataloglarına ve fiyat listelerine erişimi sağlamak”, yüzde 44,5 ile “girişim tarafından üretilen ürünlerin pazarlanması” ve yüzde 28,4 ile “satış sonrası destek hizmetleri sağlanması” oldu. 

KAMUYLA İLETİŞİMDE İNTERNET KULLANIMLARI ARTTI 

Girişimlerin 2005 yılı araştırması sonuçlarına göre, 2004 yılında kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde interneti kullanma oranı yüzde 63,2 iken, bu oran 2007 yılı araştırması sonuçlarına göre 2006 yılında yüzde 66,2’ye ve 2008 yılı araştırması sonuçlarına göre 2007 yılında yüzde yüzde 68,8’e yükseldi. 

Her üç araştırmada da “bilgi almak” amacı ilk sırada yer alırken, bunu “form almak (indirmek)” takip etti. Kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde interneti kullanmayan girişimlerin belirttiği en önemli neden, yüzyüze görüşmeyi tercih etmeleri olarak gösterildi. 

GÜVENLİK PROBLEMLERİ ARTIYOR 

2007 yılı araştırması sonuçlarına göre, 2006 yılında internet erişimine sahip girişimlerin yüzde 16,4;ü bilişim teknolojileri ile ilgili bir güvenlik problemi ile karşılaştı. 2008 yılı araştırması sonuçlarına göre ise 2007 yılında bu oran yüzde 17,4 oldu. Araştırma, girişimlerin yüzde 12,5;i bilişim uzmanı istihdam ettiğini ortaya koydu. 

2007 yılı Ocak ayında bilgisayar kullanılan girişimlerin yüzde 10,3;ü bilişim uzmanı istihdam etti. Bu oran 2008 yılı Ocak ayında ise yüzde 12,5;e yükseldi. 

2008 yılı araştırması sonuçlarına göre geçen yıl internet erişimine sahip girişimlerin yüzde 15,4;ü internet üzerinden sipariş verirken, yüzde 9,4;ü ise internet üzerinden sipariş almakta.

Kaynak: NTVMSNBC