Browse Tag

yönetmelik

Elektronik Atıklara Yönetmelik Geliyor

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın raporuna göre, bilgisayarlar 2-5 yıl arasında, cep telefonları 18 ayda, dayanıklı tüketim malzemeleri ise 15 yılda elektronik atık (e-atık) olarak çöpe atılıyor.

Yıllık 20-50 milyon ton arasında seyreden e-atık miktarı, her yıl artıyor. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde e-atık miktarının 3 katına çıkması bekleniyor.  AB katılım öncesi programları kapsamında hazırlanan ‘Elektrik Elektronik Ekipman Atıklarına İlişkin Yönetmelik’le üreticiyi sorumluluk altına sokarak, ürünlerinin son kullanıcı tarafından kullanıldıktan sonra kalan atığın geri kazanımı koşulu getirilecek. Yönetmelikteki hükümler, bütün ürün ve üreticileri kapsayacak.

Kaynak: TEKNOPORT