AB Üye Ülkelerinde Genişbant Kullanım Oranları

Avrupa Rekabetçi Telekomünikasyon Derneği (ECTA) tarafından yayımlanan yeni AB Genisbant Çizelgesinde (EU Broadband Scoreboard), AB genelinde genisbant bağlantılarının geçen yıla kıyasla %20 oranında artarak 110,5 milyona ulastığı belirtiliyor.

Eylül 2008’e kadar elde edilen verilerden hareketle hazırlanan ve Avrupa nüfusunun %22,5’inin genisbant bağlantısına sahip olduğunun belirtildiği raporda, en yaygın kullanımın Danimarka (37,5%) ve Hollanda’da (36,3%) görüldüğü, bunu Đsveç (31,0%), Finlandiya (30,8%) ve Đngiltere’nin (28,1%) izlediği belirtildi. Raporda, Polonya (10,1%), Romanya (10,2%), Bulgaristan (10,4%) ve Slovakya ise (10,6%) genisbant kullanımının en az yaygın olduğu ülkeler olarak yer aldı. Bununla birlikte, raporda, geçen yıla kıyasla en fazla kullanım artısının Yunanistan, G. Kıbrıs ve Malta’da görüldüğü kaydedildi. 

ECTA, genisbant bağlantılarına iliskin kaydedilen gelismeyi memnuniyetle karsılarken, bazı üye ülkelerde tekel konumundaki sirketlerin ayrıcalıklı durumda olmasını elestirdi. Özellikle geçmis yıllara kıyasla Đspanya’daki telekom piyasasının gerileyerek, sadece %20’lik genisbant kullanım oranıyla, Avrupa Birliği ve Ekonomik Đsbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ortalamasının çok altında yer aldığına dikkat çekildi. Raporda, bu durumun yerlesik operatör konumundaki Telefonica’nın halen %57 oranında genisbant piyasasını kontrol etmesinden kaynaklandığı ifade edildi. ECTA Baskanı Innocenzo Genna, konuya iliskin yaptığı açıklamada, telekom sektöründe ciddi düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu, Telefonica gibi yerlesik operatörlerin temel altyapı yatırımlarına yönelmek yerine kar odaklı çalıstığını belirtti. Genna, Đskandinav ülkeleri ve Hollanda’nın aksine, Đspanya’daki düzenleyici makamların esnek davranarak, Telefonica’ya yönelik ciddi yaptırımlar uygulamaktan kaçınmasından ötürü, yerlesik operatörün durumunu muhafaza ettiğini vurguladı.

Kaynak: İKV Haftalık e-Bülten 2 – 8 Mart 2009


Bir yanıt yazın