Günümüz Teknolojisinde Hız ve Zaman Gerekliliği

Hız ve zaman… Bilişim ve teknolojinin dur durak bilmeden geliştiği ve yükseldiği bir çağda bu iki kelime bazı çevrelerce çok kıymetli değerler haline geldi ve getirildi. Gerçekte hız ve zaman kendilerine atfedilen bu önemi hak ediyorlar mı diye bir sorunun adaletsiz olacağı belli ama ne kadarını hak ediyorlar sorusunun da bir o kadar isabetli olacağı herkesin mantık çerçevesine oturacaktır.

Aslında söz konusu kavramları irdelerken hakkaniyeti gözetmek ve bunları tümden önemsiz göstermek gibi bir durumun ortaya çıkmasına da meydan vermemek lazım.

Zaman, pek çok düşünürün üzerinde kafa yorduğu pek çok şair ya da yazarın hakkında eserler icra ettiği bir kavram olması dolayısıyla aslında çok önemli bir olgu olduğunu da kanıtlamış olur. Günümüzde zaman makinesi ve zamanı geri almak gibi konuların bir sürü fantastik sinema ve romana konu olduğunu da hatırlayacak olursak insanoğlunun bir türlü hükmedemediği zamanı görmezden gelmesi ya da onu büsbütün değersiz addetmesi insafa sığmazdı.

Hız da günümüzde üzerinde çok durulan ve gerekliliği her fırsatta vurgulanan kavramlardan biri… Yapılacak işin en kısa sürede yapılabilmesi için harcanan emek ve para insanoğlu için hızı elde etmenin önemini göstermesi bakımından önemlidir. Esasında hız, belki de insanlar için zamandan çok daha önceleri değeri anlaşılmış bir cevher olabilir. 

İlkel insan toplulukları için zamanın pek bir önemi olmasa gerek çünkü onlar sadece avlanmak ve barınmak gibi temel ihtiyaçlarını karşılamanın dışında hayata dair nasıl kaygılar taşıyorlardı? Bunu bilemiyoruz. Daha sonra işbölümü ve ardından da tarım ve zanaatın gelişmesiyle bir işin ne sürede bitirilmesi ve ekinlerin ne zaman ekilmesi gibi dertler insanlığı zamanı ölçmek için belirli çabalara itmiş ve zamanın önemini kavramalarına yardımcı olmuştur.

Oysa insanlık hızın önemini çok daha önceleri kavramıştı. İlkel çağlarda avı yakalamak için ondan daha çabuk hareket etmek gerekiyordu. Mızrak gibi aletleri ilk keşfeden ve kullanmaya başlayan kavimler bu çabukluklarıyla diğerlerine üstünlük kurmayı başarabildiler.

Aslında hız ve zaman arasında da çok sağlam bir bağlantı vardır. Hıza sahip olan zamanını da daha az harcamış olur. Bir eylemin gerçekleşmesi ne kadar uzun sürüyorsa insanlar bu durumu tanımlamak için “yavaş” nitelemesini kullanırlar. İşte bu ayrılmaz ilişki yüzünden bu iki kavramı beraberce ele almak herhalde yanlış olmayacaktır. 

Açıklamalardan anlaşılacağı üzere hız ve zaman insanlar için neredeyse varoluştan beri önemliydi ancak günümüzdeki kadar kendilerine herhalde değer verilmemişti.

Hız ve zaman hakkındaki tespitlerin bu kadar uzun sürmesinin nedeni okuyucuya bu iki kavramın sorgulanırken önemsizlikleri gibi son derece abes bir sonucun elde edilmeye çalışılmadığı göstermektir. Buradaki temel amaç bu iki kavrama, aşırı derecede herkes tarafından değil; sadece gerçekten gereksinimi olan kişilerce önem verildiğinde dıoğru bir davranışın ortaya koyulmuş olacağıdır.

Her geçen gün sahip olunan donanım ve yazılımların daha üst versiyonları ya da daha hızlı oldukları için kullanıcılara zaman kazandıracaklarını iddia eden rakipleri insanların beğenisine sunuluyor ancak burada bahse konu olan hızdan kastedilense ne saat ne de dakikadır. Sadece birkaç saniyeden ibaret olan bu yeni getiri için fazladan para harcayarak bir üst donanım ya da yazılıma terfi etmeye değer mi?

Bazı kullanıcılar ve kurumlar için değil saniye, salise bile çok önemli olabilir. Bu gibi durumların haricinde pazarın büyük bir bölümünü ev kullanıcıları oluşturmaktadır. Pazara sunulan ve hız iddiasında bulunan bu ürünlerin en az bu kesimi etkilemesi olağan gibi görünse de aslında durum böyle değildir. Gelişen teknoloji insanın içindeki hep daha iyisine sahip olma dürtüsünü güdelemeyi başarmış gibi görünüyor. 

Eskiden eylemlerinde ve yolculuklarında haftalara hatta aylara tahammül eden insanoğlu şimdi bir indirme işlemi için dakikalara bile sabredemez hale gelmiştir. Gelişmeler sayesinde insana daha çok zaman kalmıştır ve bu gerçekten de takdir edilmesi gereken bir durumdur. Zaman konusunda bu kadar ince eleyip sık dokuyanların bu sabırsızlıklarının yanında zamanı verimli kullanabilmelerini görmek görmek çok hoş olur: çünkü onu verimli kullanıp kendini geliştirmek gibi faydalı yönlere kanalize edemedikten sonra işleri çok kısa bir farkla daha çabuk bir şekilde gerçekleştirmenin fazla bir anlamı olmasa gerek.


Bir yanıt yazın