Browse Tag

AB

AB İklim Değişikliği ile Mücadele İçin BİT Kullanımını Öneriyor

AB Komisyonu iklim değişikliğiyle mücadele ve ekonomiyi düzeltme çabalarının bir parçası olarak, üye ülkeleri ve endüstri kuruluşlarını enerjinin verimli kullanımı için bilgi ve iletişim teknolojilerini (ICT) kullanmaya çağırdı.

Bu teknolojilerin 2020 yılına kadar Avrupa’nın karbon emisyonunu %15 oranında azaltması bekleniyor. ICT sadece fabrikalar, ofisler ve kamusal alanlardaki enerji kullanımını izlemek ve kontrol etmekle kalmıyor; aynı zamanda insanların enerjiyi nasıl kullandıklarını anlamalarına da yardımcı oluyor. 

Bu teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması insanların ve iş dünyasının günlük işlerini daha enerji verimli gerçekleştirmelerini sağlayacağı ve bunun da AB’nin 2020 iklim değişikliği hedeflerine ulaşmada büyük katkısı olacağı belirtiliyor. 

ICT sektörü Avrupa’daki karbon emisyonunun %2’sinden sorumlu; bunun %1,75’i ICT ürünlerinin kullanımından, geri kalan kısmı ise bunların üretilmesinden kaynaklanıyor. Diğer taraftan ICT ürünlerinin tüm ekonomik sektörlerde ve sosyal hayatta kullanılması Avrupa’da geri kalan %98’lik karbon emisyon oranının azaltılmasını sağlayacak. 

ICT kullanılan sistemler, örneğin; AB’deki binaların enerji kullanımlarını %17 oranında ve ulaştırmadaki karbon emisyonunu %27 oranında azaltabilir. Akıllı sayaçlar da tüketicilere enerji kullanımı ve maliyetiyle ilgili geniş kapsamlı bilgi sağlayabilir. Bazı üye ülkelerdeki denemeler akıllı sayaç kullanımının enerji kullanımını %10’a kadar düşürebileceğini gösteriyor.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Kaynak: TÜSİAD

AB İçinde İnternet Alışverişinin Seyrine İlişkin Bir Rapor Yayınlandı

5 Mart günü yayımlanan ve Avrupa Komisyonu Tüketiciden Sorumlu Üyesi Meglena Kuneva tarafından sunulan rapor, Avrupa Birliği’nde tüketicilerin internet üzerinden alışveriş yapma eğilimlerini analiz ediyor. Buna göre, internet alışverişinin yaygınlığı konusunda ülkeden ülkeye farklılıklar olduğunu tespit eden raporda, sınır ötesi alım satımlarda karşılaşılan birtakım engellerden ötürü, tüketicilerin internet alışverişlerini ağırlıklı olarak kendi ülkeleri dâhilinde gerçekleştirdiği ifade ediliyor.

Rapora göre; AB içersinde 2006-2008 döneminde internet aracılığıyla en az bir ürün satın alan tüketicilerin oranı %27’den %33’e yükselirken; İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde internet kullanıcılarının yarısından fazlasının geçen sene çevrimiçi alışveriş yaptığı, Danimarka, İsveç, Norveç ve Finlandiya gibi kuzey ülkelerinde ise 2008 yılı içinde internet üzerinden ürün ve hizmet satın alan kullanıcıların oranının %91 olduğu kaydedildi. Bununla birlikte, ülke içi piyasalarda gözlenen büyüme eğiliminin aksine sınır ötesi çevrimiçi satın alımların 2008 yılında %7 ile sınırlı kaldığı belirtildi. Meglena Kuneva’nın sunduğu rapor, dil konusunda yaşanan zorluklar, lojistik engeller ile çeşitli yasal düzenlemelerin e-ticaretin sınır ötesi alımlar hususunda yaygınlaşmasını sekteye uğrattığını not düşüyor. 

Tüketicilerin internet üzerinden yapılan alışverişlerde perakende satışlara oranla ortalama memnuniyet seviyesinin daha yüksek olduğunu gösteren raporun bulgularına göre, özellikle tüketicilere sunulan seçeneklerin fazlalığı ile fiyat ve satıcılar arasında karşılaştırma yapılabilmesi tüketici memnuniyetini artıran etkenler olarak sıralanıyor. Komisyon, elektronik ticarete ilişkin engellerin ele alındığı raporun son halinin 2009 sonbaharında hazır olacağını açıkladı.

Kaynak: İKV Haftalık e-Bülten 2 – 8 Mart 2009

Cepte Yüksek Faturaya AB Engeli

Yurtdışı görüşmelerde cebimizi yakan uluslararası dolaşım ücretleri, AB’nin de dikkatini çekti. AB, uluslararası dolaşım ücretlerinde yüzde 70 azalma talep ediyor.

Avrupa Birliği Komisyonu, cep telefonu görüşmelerinin daha ekonomik şartlarda yapılabilmesi için çalışmalara başladı. Komisyon, AB ülkelerinde faaliyet gösteren operatörlerin, farklı operatörlerden gelen konuşmalara uyguladıkları ücretlerde yüzde 70 azalma sağlamayı hedefliyor.

AB Komisyonu’nun bilgi toplumundan sorumlu üyesi Viviane Reding ve rekabetten sorumlu üyesi Neelie Kroes tarafından yapılan açıklamada görüşme sonlandırma ücretlerinin AB içinde 0,02 Euro/dk ile 0,18 Euro/dk arasında değiştiği, ortalama olarak ise sabit hatlardaki ücretlerin 9 katı olduğu, bunun da piyasada rekabeti olumsuz etkilediği belirtildi.

Önümüzdeki 3 yıl içinde cep telefonu operatörlerinin farklı operatörlerden gelen konuşmalara uyguladıkları toptan fiyatları yüzde 70 oranında azaltmayı hedeflediklerini belirten Reding tasarıların yasal bağlayıcılığı olmasa da ulusal telekomünikasyon düzenleyicilerinin aldıkları kararlarda etkili olacağını umduklarını ifade etti.

AB Komisyonu, SMS ücretlerinde de indirime gidilmesi yönünde operatörlere baskı yapıyor. AB Komisyonu’nun bilgi toplumundan sorumlu üyesi Viviane Reding, “Kısa mesajlara uygulanan ücretlerin yüzde 97’si kâr. Bu oran kabul edilemez” dedi.

AB’de dolaşım çerçevesinde yılda yaklaşık 2,5 milyar SMS mesajı gönderiliyor. Komisyon’un araştırmalarına göre Fransız bir turist diğer AB ülkelerinde mesaj başına ortalama 0,30 Euro ücret öderken bu rakam bir İngiliz turist için 0,63 Euro’ya kadar çıkabiliyor. Komisyon’un SMS konusundaki çalışmalarına paralel olarak 30 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe giren Dolaşım Yönetmeliği de gözden geçiriliyor.

Komisyonun sonbaharda Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi’ne yeni önerilerde bulunması öngörülüyor.

Kaynak: TÜBİDER