AB Telekom Reformu

AB Komisyonu tarafından 13 Kasım 2007’de teklif edilen ve Avrupa Parlamentosu tarafından önümüzdeki günlerde tartışmaya açılacak olan tüketicilerle ilgili 7 önemli konu aşağıda sunulmuştur.

1. Tüketiciler için daha fazla şeffaflık ve daha çok bilgi: Avrupa Komisyonu’nun teklifine göre tüketicilerin en iyi seçimi yapabilmek adına fiyatlar, tarifeler ve diğer koşullar konusunda daha fazla bilgiye ihtiyacı bulunmaktadır. Bundan dolayı da operatörlerin tüketici yararına bu tür bilgileri ulaşılması ve anlaşılması kolay biçimde temin etmeleri gerekmektedir. Servis sağlayıcılarının bu hizmeti verememesi durumunda ise ulusal telekom düzenleyicileri bu rehberlerle ilgili kuralları belirleyecek ve bunları kendileri hazırlayacaktır. 

2. “Herkese geniş bant”: Komisyon, AB üyesi ülkelerde kablosuz iletişim hizmetlerinin (özellikle de geniş bant İnternet) yaygınlaşmasını, kırsal alana ulaşmasını, ayrıca yüksek çözünürlüklü TV kanallarının da sunulabilmesini sağlayacak şekilde “radyo spektrumu” için bir idare reformu önermiştir. Komisyon, senede 10 milyar avro gibi ekonomik bir kazanç elde etmesine karşın asıl faydalanıcıların tüketiciler olacağı vurgulanmaktadır. 

3. Numara değişmeksizin 1 günde servis sağlayıcının değiştirilmesi: Şu an itibariyle AB içerisinde ortalama 8 gün süren sabit hat ya da mobil operatör değiştirme işleminin – numara taşınabilirliği – 1 işgününe düşürülmesi ve numaranın korunması, Komisyona göre tüketicinin seçimini ve etkili rekabeti kolaylaştıracaktır. AB Telekomdan Sorumlu Komisyon Üyesi Viviane Reding numara taşınabilirliği konusunda şöyle diyor: “Avustralya’da 2 saat içerisinde operatör değiştirmek mümkün. Biz bunu Avrupa’da 1 günde yapabilmeliyiz.”

4. Daha iyi veri koruma: Zorunlu güvenlik ihlâli ihbarları: İletişim hizmetlerinin güvenilirliği ve kişisel bilgilerin korunması konuları önem taşıdığından, telekom operatörleri müşterilerin harekete geçebilmesi amacıyla güvenlik ihlâllerini (örneğin, yasadışı erişim kopyalama ya da kayıp) haber vermekle yükümlüdür.

5. Engelli Kullanıcılar için daha kolay erişim: Engelli kullanıcılar, 112 acil servis, altyazılı TV kanalları, sesli tanım ya da işaret dili gibi telekom hizmetlerine daha kolay erişebilmelidirler. Avrupa’da toplam nüfusun %25’i 2020 yılı itibariyle 65 yaş üstü olacağı tahmin edildiğinden, bu hizmetlerin daha geniş bir kitleye erişimi de önem taşımaktadır. 

6. Temel “Internet Özgürlüklerinin” güvence altına alınması: Avrupa Komisyonu için Internet’in açık mimarisi, yani “Internet Özgürlükleri” büyük önem taşımaktadır: Internet kullanıcıların (yasal) içeriğe erişimi ve dağıtımı, uygulamaların ve arzu ettikleri cihazların kullanması sağlanmalıdır. Komisyon, söz konusu reformlar çerçevesinde tüketicilerin yasal içeriğe ve uygulamalara erişimi üzerine olası kısıtlamalarla ilgili bir şeffaflık mekanizması önermektedir. Bu durum, tüketiciler için kendilerine en uygun operatörü seçebilmelerini ya da bunlara geçebilmelerini sağlayacaktır. 

7. Daha etkili bir Avrupa 112 acil servis numarası: Komisyon Avrupa acil servis numarası olan 112’ye daha fazla erişim sağlanmasını önermektedir. Servis sağlayıcıların tamamı – ki bunlara ‘IP tabanlı ses aktarımı’ sağlayıcıları da dâhildir – acil durum hizmetlerine erişim sağlamakla yükümlü olacaktır. Bu durum, kazalar ya da diğer acil konularda erişimi hızlandıracaktır. Bu konuda 23 Eylül 2008 tarihinde Avrupa Parlamentosu genel kurulunda AB Telekom Reform teklifleri oylamaya sunulacak ve 27 Kasım 2008 de toplanacak AB Telekom Bakanları konseyi tarafından değerlendirilecek. 


Bir yanıt yazın