Yargıda e-Tebligat Dönemi Başlıyor

Yargının ağır işlemesinin en büyük nedenlerinden biri olarak gösterilen tebligat, artık Internet ortamında elektronik posta yoluyla gönderilecek. 

Adalet Bakanlığı tebligat kanununu değiştiriyor. Amaç yargılama sürecini hızlandırmak, zaman emek ve para kaybını ortadan kaldırmak. Yeni düzenlemeyle öncelikli olarak, adres tespitinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla merkezi adres kayıt sistemiyle tebligat kanunu arasında paralellik sağlanacak. Bu işlemler birlikte sürekli güncellenen adres kayıt sisteminden faydalanılarak, adresler daha kolay bulunacak. Bu yolla 10-15 tebligatla sonuç elde edilemeyen durumlar en fazla 2-3 tebligatla aşılacak.

Kanun tasarısının getirdiği en büyük yenilik ise elektronik tebligat. Hukuki ve idari işlemler hakkında ilgili kişileri bilgilendirmek amacıyla yapılan tebligat, artık eski usul posta yoluyla değil, elektronik posta yoluyla internet ortamında gönderilecek. e-tebligat isteğe bağlı olarak uygulanacak ve ilgili kişinin elektronik posta kutusuna ulaştığı tarihten itibaren üç gün sonra yapılmış sayılacak. 

Yeni düzenlemeyle ilanen tebligat da elektronik yolla yapılabilecek. İlgili kişiye ulaşılamaması durumunda gazete yoluyla uygulanan ilanen tebligat, elektronik ortamda da yapılacak. Bunun için sadece yargısal ilanların yayınlanacağı bir elektronik ortam oluşturulacak. Başta avukatlar olmak üzere herkes istediği anda, bu sisteme girerek kendisi ile ilgili ilanen tebligat yapılıp yapılmadığını öğrenebilecek.Tasarıyla Türk vatandaşlarına yurtdışında yapılacak tebligat usulü de basitleştiriliyor. Mahkemeler, Adalet Bakanlığı’nın aracılığı olmadan doğrudan ilgili temsilciliğe tebligat gönderebilecek.Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı kanun tasarısı, ilgili kuruluşların görüşü alındıktan sonra yeni yasama döneminde Meclis Başkanlığı’na sunulacak.

Kaynak: CNN Türk

Bir yanıt yazın