BİT 2009-2010 AB Çalışma Programı

“İşbirliğini” konu alan ve 2007-2013 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanan 7. Çerçeve Programının BİT temasına yönelik çalışma programı Avrupa Komisyonu tarafından yayınlandı.

Söz konusu program, 2009 ve 2010 son tarihli teklifler için yapılan çağrılara yönelik öncelikleri tanımlamakta. Program, bu çağrılara cevap veren tekliflerin değerlendirilmesi sırasında kullanılacak kriterleri de içermektedir. Çalışma programının genel amaçları ise programda şu şeklide yer alıyor:

“Avrupa sanayinin rekabet gücünü artırmak ve toplum ile ekonominin taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla BİT’de gelecekte meydana gelecek gelişmeler üzerine ustalaşmak ve bunları şekillendirmek. Konuyla ilgili yapılacak faaliyetler, Avrupa’nın bilimsel ve teknoloji temelini kuvvetlendirmeye ve 

BİT alanında küresel liderliğini mümkün kılmaya devam edecek; BİT kullanımı yoluyla ürün, hizmet ve süreç inovasyonu ile yaratıcılığı teşvik etmeye yardımcı olacak; ayrıca, BİT’de sağlanacak ilerlemenin Avrupa vatandaşları, işletmeler, sanayi ve hükümetler için faydalı olmasını mümkün kılacak. 

Konuya ilişkin faaliyetlerin dijital bölünme ve sosyal dışlanmanın önüne geçilmesine de yardımcı olacağı öngörülmektedir.”  

Sözü geçen çağrılar için belirlenen içerik alanları arasında ise:

Yaygın ve güvenilir  ağ ve hizmet altyapıları,

Bilişsel sistemler, robotbilim ve etkileşim,

Bileşenler, sistemler, mühendislik,

Dijital kütüphaneler ve içerik, 

Sürdürülebilir ve kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri

Hareketlilik, sürdürülebilire çevre ve enerji verimliliği için BİT ve

Bağımsız yaşam, dâhil edilme ve yönetişim başlıkları yer almaktadır. 

Çalışma Programının düzenli olarak güncelleneceği ifade edilmektedir.

AB ülkeleri, 7. Çerçeve Programı süresi boyunca kullanılmak üzere 9.1 milyar avroluk bir kaynak ayırdı ki bu boyutlarda bir finansman da İşbirliği programını FP7 dâhilindeki en büyük araştırma teması kılmaktadır. Çerçeve Programı tarafından desteklenen faaliyetler bir dizi ‘finansman projesi’ ile finanse edilecektir. Bu projeler, Çerçeve Programı süresince uygulanacak olan eylemlerin finansmanı için ya tek başına ya da gruplar halinde kullanılacaktır ve Çalışma Programında, İşbirliği Projeleri, Mükemmeliyet Ağları, Koordinasyon ve Destek Faaliyetleri şeklinde belirtilmektedir.

 7. Çerçeve Programı ile ilgili daha fazla bilgi ve programın tam metnini http://cordis.europa.eu/fp7/ict/ adresinden edinebilirsiniz

http://www.fp7.org.tr/home.do;jsessionid=D8D8F9422E002BF54849196F51B2A7E7?ot=10&lang=en&sid=3221&pid=0


Bir yanıt yazın